Εγγραφή Επαγγελματικού χώρου

Τα στοιχεία σας θα δοθούν σε όσους δηλώσουν ενδιαφέρον για την θέση που προσφέρετε
Η ΚΕΑΣ δίνει τα στοιχεία σας μόνο σε εγγεγραμμένα διασταυρωμένα μέλη που έχουν
δηλώση ενδιαφέρον για την θέση και την περιοχή σας .